Pronet Super Speed

Menu

เน็ตทรูมูฟ 3, 6, 12 เดือน

เน็ตทรูมูฟ ซูเปอร์มันส์ 1 Mbps

สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ สมัครโปร 1 Mbps 7.5 GB ครั้งเดียว 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน

ได้เลย จ่ายครั้งเดียว ถูกลงเยอะ จากปกติ เดือนละเกือบสี่ร้อย เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ จากวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น

500 บาท / 90 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 7.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ปริมาณที่กำหนดไว้จะเริ่มนับใหม่รอบละ 30 วัน

ราคานี้รวมภาษีแล้ว

600 บาท / 6 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 7.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ปริมาณที่กำหนดไว้จะเริ่มนับใหม่รอบละ 30 วัน

ราคานี้รวมภาษีแล้ว

1,200 บาท / 12 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 7.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ปริมาณที่กำหนดไว้จะเริ่มนับใหม่รอบละ 30 วัน

ราคานี้รวมภาษีแล้ว

เน็ตทรูมูฟ ซูเปอร์มันส์ 2 Mbps

สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ สมัครโปร 2 Mbps 12.5 GB ครั้งเดียว 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน ได้เลย

จ่ายครั้งเดียว ถูกลงเยอะ จากปกติ เดือนละเกือบสี่ร้อย เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ จากวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น

700 บาท / 90 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps จนครบ 12.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ปริมาณที่กำหนดไว้จะเริ่มนับใหม่รอบละ 30 วัน

ราคานี้รวมภาษีแล้ว

900 บาท / 6 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps จนครบ 12.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ปริมาณที่กำหนดไว้จะเริ่มนับใหม่รอบละ 30 วัน

ราคานี้รวมภาษีแล้ว

1,800 บาท / 12 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps จนครบ 12.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ปริมาณที่กำหนดไว้จะเริ่มนับใหม่รอบละ 30 วัน

ราคานี้รวมภาษีแล้ว

เน็ตทรูมูฟ ซูเปอร์มันส์ 4 Mbps

สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ สมัครโปร 4 Mbps 20 GB ครั้งเดียว 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน ได้เลย

จ่ายครั้งเดียว ถูกลงเยอะจากปกติ เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ จากวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น

950 บาท / 90 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 20 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ปริมาณที่กำหนดไว้จะเริ่มนับใหม่รอบละ 30 วัน

ราคานี้รวมภาษีแล้ว

1,400 บาท / 6 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 20 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ปริมาณที่กำหนดไว้จะเริ่มนับใหม่รอบละ 30 วัน

ราคานี้รวมภาษีแล้ว

2,500 บาท / 12 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 20 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ปริมาณที่กำหนดไว้จะเริ่มนับใหม่รอบละ 30 วัน

ราคานี้รวมภาษีแล้ว

เน็ตทรูมูฟ 90 วัน. ลูกค้าเก่า

สำหรับซิมที่เปิดเบอร์ใช้งานมาก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้นนะครับ สมัครครั้งเดียวใช้นาน 3 เดือนเลยโอกาสสุดท้ายแล้วครับ เดือนหน้าอาจจะไม่มีให้สมัครแล้ว ** สมัครภายใน 30 พ.ย.2562

750 บาท / 90 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 802.50 บาท

1,000 บาท / 90 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 1,070.00 บาท

1,200 บาท / 90 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 1,284.00 บาท

เน็ตทรูมูฟ 6 เดือน. ลูกค้าเก่า

สำหรับซิมที่เปิดเบอร์ใช้งานมาก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้นนะครับ สมัครครั้งเดียวใช้นาน 6 เดือนเลยโอกาสสุดท้ายแล้วครับ เดือนหน้าอาจจะไม่มีให้สมัครแล้ว

1,200 บาท / 6 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 1,284.00 บาท

1,500 บาท / 6 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 1,605.00 บาท

2,100 บาท / 6 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด

โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 2,247.00 บาท

เน็ตทรูมูฟ 12 เดือน. ลูกค้าเก่า

สำหรับซิมที่เปิดเบอร์ใช้งานมาก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้นนะครับ สมัครครั้งเดียวใช้นาน 12 เดือนเลยโอกาสสุดท้ายแล้วครับ เดือนหน้าอาจจะไม่มีให้สมัครแล้ว

1,800 บาท / 12 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 1,926.00 บาท

2,600 บาท / 12 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 2,782.00 บาท

3,600 บาท / 12 เดือน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด

โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 3,852.00 บาท