Pronet Super Speed

เน็ตทรูมูฟ 7 วัน

เน็ตทรูมูฟ 7 วัน. ลูกค้าเก่า

สำหรับซิมที่เปิดเบอร์ใช้งานมาก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้นนะครับ หากท่านเป็นลูกค้าเก่าขอแนะนำโปรกลุ่มนี้เลย ถูกสุด ดีสุดแล้วครับ

89 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 95.23 บาท

120 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 128.40 บาท

150 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 160.50 บาท

220 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 235.40 บาท

270 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 6 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 288.90 บาท

330 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด

สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

ราคารวมภาษี 353.10 บาท

เน็ตทรูมูฟ 7 วัน

สมัครได้ทุกซิม ลูกค้าเก่า/ใหม่ เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วจะลดลง เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลย

89 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps จนครบ 2.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ราคารวมภาษี 95.23 บาท

120 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ราคารวมภาษี 128.40 บาท

150 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps จนครบ 4.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ราคารวมภาษี 160.50 บาท

220 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 7 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ราคารวมภาษี 235.40 บาท

270 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 6 Mbps จนครบ 9 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ราคารวมภาษี 288.90 บาท

330 บาท / 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps จนครบ 14 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps

ราคารวมภาษี 353.10 บาท